Základní škola Chotěboř, Smetanova

Školská rada 2016/17

Zápis z 4. zasedání ŠKOLSKÉ RADY

Školská rada 2017/18

Zápis z 5. zasedání ŠKOLSKÉ RADY

Volby zástupců rodičů do ŠR 2017-2020

Výsledky voleb

Výsledky voleb naleznete ZDE

Školská rada

1) Vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování.

2) Schvaluje výroční zprávu o činnosti školy.

3) Schvaluje školní řád

4) Schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách.

5) Podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy.

6) Projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke    zlepšení hospodaření.

7) Projednává inspekční zprávy České školní inspekce.

8) Podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy.

 

Zápis z 5. zasedání Školské rady

Zápis z 6. zasedání Školské rady

Zápis z 7. zasedání Školské rady