Základní škola Chotěboř, Smetanova

Vánoční vystoupení pěveckého sboru

21.12.2017 jsme si zazpívali s Petrem Kotvaldem v chotěbořském kině. Již několik týdnů předem jsme začali pilně nacvičovat několik vánočních písní, které nám pan Kotvald poslal. Nebyli jsme si jistí, zda to zvládneme a měli jsme před vystoupením velikou trému. Když  jsme ale přišli na krátkou zkoušku před začátkem programu, milé přivítání a povzbuzení panem Kotvaldem nám moc pomohlo. Měli jsme možnost sledovat celý koncert z první řady. My jsme přicházeli na jeviště několikrát během koncertu. Poprvé jsme si mohli zazpívat s několikačlenným  orchestrem a známým zpěvákem. Celý koncert se nám moc líbil, což jsme ocenili bouřlivým potleskem a sborovým zpěvem celého publika na konci vystoupení. Tímto hezkým koncertem s vánočními písněmi jsme si zkrášlili předvánoční čas plný radostného očekávání nejkrásnějších svátků v roce.